เฉาก๊วย

SUGAR NEWS : 18 JULY 2017

 • 0 Comments
 • 19 July 2017

  วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนในช่วง 0.04-0.11 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลง โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งของค่าเงินเรียลบราซิล ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ขณะเดียวกันบริษัท Petrobras ของบราซิลได้ปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน และราคาน้ำมันดีเซล ณ หน้าโรงกลั่น ลง 0.6% และ 0.7% ตามลำดับ ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 ปรับขึ้น 38 เซนต์ หรือ 0.83% มาปิดตลาดที่ 46.40 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 45.81-46.92 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.01 เซนต์ หรือ 0.07% ที่ระดับ 14.10 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.91-14.28 […]

shutterstock_365428559

SUGAR NEWS : 17 JULY 2017

 • 0 Comments
 • 19 July 2017

  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.01-0.15 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลง หลังแรงซื้อคืนสัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมาสิ้นสุดลง ขณะที่บริษัท Petrobras ของบราซิลปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 0.7% และราคาน้ำมันดีเซล 0.8 ณ หน้าโรงกลั่น โดยเป็นการปรับราคาครั้งที่ 10 นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 ดิ่งลง 52 เซนต์ หรือ 1.12% มาปิดตลาดที่ 46.02 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 45.89-46.88 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดลดลง 0.21 เซนต์ หรือ 1.47% ที่ระดับ 14.09 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.91-14.38 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 […]

shutterstock_345980819

SUGAR NEWS : 14 JULY 2017

 • 0 Comments
 • 19 July 2017

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.02-0.16 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น โดยบวกขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 พุ่งขึ้น 46 เซนต์ หรือ 1.00% มาปิดตลาดที่ 46.54 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 45.80-46.74 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.16 เซนต์ หรือ 1.13% ที่ระดับ 14.30 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.82-14.31 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.16 เซนต์ หรือ 1.08% ที่ระดับ 15.03 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.57-15.04 เซนต์ […]

ขนมโรตี

SUGAR NEWS : 13 JULY 2017

 • 0 Comments
 • 17 July 2017

  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากวันก่อนในช่วง 0.01-0.46 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของค่ำเงิน เรียลบราซิลจาก 3.2547 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ เป็น 3.2059 เรียล/เหรียญสหรัฐฯ หลังนายลูอิซ อินาซิโอ โอ ลูลา ดา ซิลวา อดีตประธานาธิบดีบราซิลได้ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดฐานคอร์รัปชั่น ค่าเงินเรียลที่แข็งค่าขึ้นจะลดแรง จูงใจของกลุ่มผู้ส่งออกของบราซิลที่จะขายสินค้ำโภคภัณฑ์สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ อาทิ กาแฟ และน้ำตาล ขณะที่ Petrobras ปรับราคาน้ำมันเบนซินขึ้น 1.7% และราคาน้ำมันดีเซลลดลง 0.9% ณ หน้าโรงกลั่น โดยเป็นการปรับราคาครั้งที่ 8 ในรอบ 1 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 พุ่งขึ้น 59 เซนต์ หรือ 1.30% มาปิดตลาดที่ 46.08 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง […]

Biscuit

SUGAR NEWS : 12 JULY 2017

 • 0 Comments
 • 17 July 2017

  วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.01-0.09 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาเพิ่มขึ้น โดยได้แรงหนุนจากการแข็งค่ำของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับดอลลำร์ โดยทำให้กลุ่มผู้ส่งออกมีความต้องการน้อยลงที่จะขายสินค้าโภคภัณฑ์ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่บริษัท Petrobras ของบราซิล ได้ปรับลดราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล ณ หน้าโรงกลั่นลง 0.1% และ 1.1% ตามลำดับ ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 พุ่งขึ้น 45 เซนต์ หรือ 1.00% มาปิดตลาดที่ 45.49 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 45.11-46.48 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.05 เซนต์ หรือ 0.37% ที่ระดับ 13.49 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.27-13.68 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น […]

Dark Chocolate Cake

SUGAR NEWS : 11 JULY 2017

 • 0 Comments
 • 17 July 2017

  วันที่ 11 กรกฎาคม 2560   การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.01-0.21 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาลดลงหลังราคาน้ำตาลในเดือนใกล้พุ่งสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ที่ 14.39 เซนต์ ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 โดยตลาดถูกกดดันจากการที่อินเดียปรับเพิ่มภาษีนำเข้าน้ำตาล และคณะ-กรรมาธิการยุโรปคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลทรายขาวของสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มขึ้น 20% จากปี 2559/2560 สู่ 20.1 ล้านตัน ในปี 2560/2561 ส่วนบริษัท Petrobras ของบราซิล ได้ปรับลดราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล ณ หน้าโรงกลั่นลง 0.6% และ 0.7% ตามลำดับ ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญา ส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 พุ่งขึ้น 64 เซนต์ หรือ 1.44% มาปิดตลาดที่ […]

s__62890064

SUGAR NEWS : 10 JULY 2017

 • 0 Comments
 • 17 July 2017

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.03-0.07 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาลดลงมากที่สุดในรอบกว่า 1 เดือน อันเป็นผลจากแรงขายทางเทคนิค และถูกกดดันจากข่าวที่ว่าอินเดียจำกัดการนำเข้าน้ำตาลด้วยการปรับขึ้นอัตราภาษีนำเข้าเป็น 50% จากเดิม 40% มีผลทันที และบริษัท Petrobras ของบราซิล ได้ปรับลดราคาน้ำมันทั้งเบนซินและดีเซล ณ หน้าโรงกลั่นลง 2% และ 1.7% ตามลำดับ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 ปรับขึ้น 17 เซนต์ หรือ 0.38% มาปิดตลาดที่ 44.40 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 43.65-44.84 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดลดลง 0.59 เซนต์ หรือ 4.17% […]

Donuts

SUGAR NEWS : 26 JUNE 2017

 • 0 Comments
 • 27 June 2017

  การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งเพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.02-0.19 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน โดยถูกกดดันจากความอ่อนแอทางเทคนิค และภาวะอากาศที่เอื้อต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยในบราซิล ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 ปรับขึ้น 37 เซนต์ หรือ 0.86% มาปิดตลาดที่ 43.38 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 42.63-43.65 เหรียญสหรัฐฯ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 ปิดตลาดลดลง 0.36 เซนต์ หรือ 2.78% ที่ระดับ 12.61 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.58-13.03 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดลดลง 0.32 เซนต์ หรือ 2.43% ที่ระดับ 12.85 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.82-13.25 เซนต์ สำหรับเดือนอื่นๆ ปิดตลาดลดลงทุกเดือนในช่วง 0.21-0.29 […]

Caramel Pudding

SUGAR NEWS : 23 JUNE 2017

 • 0 Comments
 • 26 June 2017

  การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล   ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คในวันนี้เปิดตลาดด้วยราคาที่มีทั้งไม่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น และลดลงจากวันก่อนในช่วง 0.01-0.04 เซนต์ และปิดตลาดด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 16 เดือน ด้านราคาน้ำมันดิบตลาด NYMEX สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2560 ปรับขึ้น 27 เซนต์ หรือ 0.63% มาปิดตลาดที่ 43.01 เหรียญสหรัฐฯ/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 42.53-43.20 เหรียญสหรัฐฯราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.13 เซนต์ หรือ 1.01% ที่ระดับ 12.97 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.76-13.03 เซนต์ และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2560 ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้น 0.11 เซนต์ หรือ 0.84% ที่ระดับ 13.17 เซนต์ หลังจากเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.96-13.24 เซนต์ สำหรับเดือนอื่นๆ ปิดตลาดเพิ่มสูงขึ้นทุกเดือนในช่วง 0.03-0.11 เซนต์ […]